วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์บุคลากรของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี  (59-62)
    

สถิติผู้มารับบริการรักษาพยาบาล

   

 โครงการควบคุม BMI  ลดปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุงในกำลังพล ทร.


 หอบริบาล "บ้านพักใจ"